وبینار


تاریخ شروع: ساعت 14 الی 16 تاریخ 10 شهریورماه 1400
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنجشنبه 13 خرداد ماه ، ساعت 19:30-17
توضیحات: انجمن متخصصین زنان فارس با هدف ایجاد دسترسی به اطلاعات روز حوزه ی ناباروری ، وبیناری تحت عنوان Proper Comprehension of Semen-Analysis را باهمکاری مرکز باروری و ناباروری اصفهان ، دانشگاههای علوم پزشکی یزد و تهران برگزار مینماید. تاریخ و ساعت برگزاری وبینار: روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه، ساعت ۱۷-۱۹:۳۰ بدین وسیله از حضرتعالی دعوت می گردد در این وبینار علمی شرکت بفرمایید. لینک مربوط ورود به وبینار : class1.vu.sums.ac.ir/drparsanezhad/ این وبینار با همکاری لاین ناباروری شرکت ارکیدفارمد (داروی سینال اف) برگزار خواهد شد .
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: Sunday 10,January 2021, 19:30 IP
توضیحات: انجمن متخصصین زنان و زایمان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 25 دی ماه 1399 ساعت 15 الی 18
توضیحات: اولین مجموعه وبینارهای تعاملی Intrauterine Pathology
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 1399/10/11
توضیحات: پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 1399/10/11 ساعت 9:00 الی 12:00
توضیحات: این وبینار دارای امتیاز بازآموزی است و متخصصان زنان و زایمان، متخصصان جراحی عمومی و متخصصان جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی گروه های هدف آن هستند.
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: سه شنبه 1399/10/09
توضیحات: دکتر خدیجه شادجو متخصص زنان، زایمان فلوشیپ لاپاراسکوپی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 11 دی ماه 1399 ساعت 15:00 الی 18:00
توضیحات: سلسله وبینارهای آموزشی برخورد با زوج نابارور
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 4 دی ماه 1399 ساعت 17 الی 19
توضیحات: پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/28 ساعت 10 الی 13:30
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه:دکتر ابوالفضل مهدیزاده
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/28 ساعت 17 الی 19
توضیحات: برنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا گروه هدف: متخصصین زنان و زایمان،ارولوژی،بهداشت باروری، پزشک عمومی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 1399/09/27 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه:دکتر شهلا چایچیان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/21 ساعت 10 الی 13
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه: دکتر ابوالفضل مهدیزاده
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 1399/09/20 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/21 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه: دکتر آمنه سادات حق گو
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/14 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذرماه 1399 ساعت 16 لغایت 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذر1399 ساعت 10 الی 13
توضیحات: Twin Pregnancy Part1
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: آذرماه 1399
توضیحات: اخرین روزهای هفته های آذرماه را با شما همراهیم.
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذرماه 1399 ساعت 11 لغایت 13
توضیحات: انجمن زنان و زایمان ایران شاخه خراسان رضوی، گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: دئشنبه 10/09/99 ساعت 8:30 لغایت 11:30
توضیحات: گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-وبینار اختلالات کف لگن
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 6/9/99 ساعت 16 الی 19
توضیحات: عوارض لاپاراسکوپی، پیشگویی، پیشگیری و درمان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۰ لغایت ۹ صبح
توضیحات: جلسه MDT آبان ماه بخش ناباروری بیمارستان طالقانی با موضوع "recurrent implantation failure" part 1 (male&female)
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: مورخ 29/08/1399 ، ساعت 10-13
توضیحات: مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-با امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 19 th Nov 2020, 16:00-18:30
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 29 آبان ماه 1399 ساعت 8 الی 11
توضیحات: دارای امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 3مهرماه 1399
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: November 2-6, 2020
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 11 الی 13
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 27 و 28 آذر ماه
توضیحات: 6و 7 آذرماه، 12و13 آذرماه با حداکثر امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 23 آبان ماه 1399 ساعت 16 الی 18
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 17 الی 19
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 15 الی 17
توضیحات:
اطلاعات بیشتر