لیست سمینارها

زمان : پنجشنبه 20 دی 1397
مکان: تهران شهرک غرب فاز 2 خیابان هرمزان خیابان پیروزان جنوبی پلاک 74 سالن همایش نیکوکاری رعد
دبیر علمی: دکتر لیلا نظری
دبیر اجرایی: -
امتیاز بازآموزی: برای گروه اول 4.75
هزینه ثبت نام: 340000 ریال
مهلت ثبت نام: 20 دی 1397
ظرفیت: 200
نحوه ثبت نام: سامانه آموزش مداوم و حضوری
گروه هدف: متخصصین زنان - متخصین ارولوژی - دکتری تخصی جنین شناسی - بیولوژی تولیدمثل- ماما
سر فصل مواد آموزشی: چالش های مربوط به درمان های کمک ناروری
ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت کنندگان:
آدرس دبیرخانه: انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران 88525512 و 88525513
عناوین سخنرانی:برای مشاهده کلیک نمایید
زمان : روز پنجشنبه 25 مردادماه
مکان: -تهران شهرک غرب فاز 2 خیابان هرمزان خیابان پیروزان جنوبی پلاک 74 سالن همایش نیکوکاری رعد
دبیر علمی: دکتر صدیقه حسینی
دبیر اجرایی: دکتر سوزان پیروان
امتیاز بازآموزی: 4 امتیاز بازآموزی
هزینه ثبت نام:
مهلت ثبت نام: 25 مرداد 1397
ظرفیت: 200 نفر
نحوه ثبت نام: دفتر انجمن ناباروری و سامانه و حضوری
گروه هدف: متخصصین زنان و زایمان و متخصصین ارولوژی - دکتری تولید مثل - سایر گروههای وابسته ناباروری
سر فصل مواد آموزشی: ART
ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت کنندگان:
آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان توپچی پلاک 42 واحد 8 تلفن 88525512
عناوین سخنرانی:برای مشاهده کلیک نمایید
زمان : پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
مکان: تهران، شهرک قدس(غرب)، فاز2، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک 74، سالن همایش رعد
دبیر علمی: دکتر لیلا نظری
دبیر اجرایی: دکتر ژیلا عابدی اصل
امتیاز بازآموزی: 4 امتیاز بازآموزی
هزینه ثبت نام:
مهلت ثبت نام:
ظرفیت: 200 نفر
نحوه ثبت نام: توسط دفتر انجمن باروری و ناباروری
گروه هدف: متخصصین زنان، نازایی، اورولوژی و جنین شناسی، پزشکان عمومی، گروه تغذیه، گروه بیولوژی تولیدمثل، گروه مامایی
سر فصل مواد آموزشی: سمینار نقش عوامل تغذیه ای و توکسین ها در باروری و ناباروری
ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت کنندگان: جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88525512 دفتر انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران تماس حاصل فرمایید.
آدرس دبیرخانه: 4 امتیاز بازآموزی برای متخصصین زنان، نازایی ، اورولوژی و جنین شناسی. دارای امتیاز بارآموزی برای گروه های پزشکان عمومی، گروه تغذیه، گروه بیولوژی تولیدمثل، گروه مامایی
عناوین سخنرانی:برای مشاهده کلیک نمایید