صفحه اصلی ارتباط با ما پیشنهادات و انتقادات کنگره ها و سمینار ها نقشه سایت
  انتخابات داخلی اعضای هفتمین دوره هئیت مدیره انجمن برگزار گردید و باتفاق آرا آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هئیت مدیره انجمن برگزیده شدند  
 
اخبار  
گزارش انتخابات هیئت مدیره حدید انجمن باروری و ناباروری ایران
   
تاریخ: ۱۳۸۸/۷/۵
منبع:روابط عمومی
   

پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران همزمان با کنگره رویان 2 مهر 88 برگزار گردید که  شرح صورت جلسه آن بدین صورت است.

زمان شروع انتخابات:ساعت 6-4 بعداز ظهر

اعضای هیات رئیسه موقت که ناظر بر انتخابات بودندشامل دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی از گروه زنان،دکتر محمد حسین نصر اصفهانی از گروه جنین شناسی،دکتر محمد علی صدیقی گیلانی از گروه ارولوژی همچنین دکتر موقری  کارشناس و ناظر کمیسیون انجمنهای علمی به عنوان نماینده تام الختیار وزارت بهداشت و درمان در این جلسه حضور داشتند.

تعداد اعضا پیوسته:300 نفر

تعداد حاضرین:173 تعداد کل آرا:173      تعداد آراء صحیح :173

 گروه زنان :دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد146 رای   دکتر ربابه طاهری پناه:136 رای دکتر مهدی احمدی:128رای به عنوان اعضای هیات مدیره  و دکتر اشرف آل یاسین با 50 رای به عنوان عضو علی البدل منصوب شدند. 

  ازگروه ارو لوژی دکتر محمد رضا نوروزی با 152  رای دکتر محمد کاظمینی:133 رای  از گروه جنین شناسی:دکتر احمد حسینی  با 137 رای،دکتر منصوره موحدین  با 126 رای به عنوان اعضای هیات مدیره منصوب شدند. دکتر فاطمه قلمبر دزفولی با 44 رای به عنوان بازرس  اصلی و دکتر پویان با 41 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند، که دکتر محمد رضا نوروزی با کسب بالاترین رای به عنوان رئیس هیات رئیسه انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران تا 3 سال آینده انتخاب شدند.

 

 

 
 
 
Copyright © 2006 - 2017 All Rights Reserved. ISRM. Designed by: ICTA