رونمایی و اعلام نتایج انتخابات الکترونیک انجمن

 • 01

  رونمایی از نتایج انتخابات الکترونیک 26 فرورین 1400

  نتایج

 • 02

  زمان برگزاری انتخابات

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن

کاندیداهای بازرسلیست کاندیداها